Sorbus decora

Sorbus decora

1 of 1
Ísland, Akureyri Botanical Gardens: Showy_mountain-ash_(Sorbus_decora)

Personality

Family

Rosaceae