A picture of a Schotia

Schotia

Schotia spp.

Schotia brachypetala by Tatiana Gerus (CC BY 2.0)

More images of Schotia

Schotia brachypetala, lente, d, Pretoria