Armeria alpina

Armeria alpina

1 of 1
Armeria alpina flower, at the Giardino Botanico Alpino Chanousia

Personality

Family

Plumbaginaceae