Salvia regla

Salvia regla

1 of 1
Fairchild Tropical Botanic Garden, Miami Florida

Personality

Family

Lamiaceae