Shrub aloes

A photo of Aloe

Aloe

Aloe spp.

A photo of Uitenhage Aloe

Uitenhage Aloe

Aloe africana

A photo of Cape Aloe

Cape Aloe

Aloe ferox

A photo of Common Climbing Aloe

Common Climbing Aloe

Aloiampelos ciliaris

A photo of Striped-Stemmed Aloe

Striped-Stemmed Aloe

Aloiampelos striatula

A photo of Fan Aloe

Fan Aloe

Kumara plicatilis

A photo of Fence Aloe

Fence Aloe

Aloe tenuior

A photo of French Aloe

French Aloe

Aloe pluridens

A photo of Fynbos Aloe

Fynbos Aloe

Aloe succotrina

A photo of Krantz Aloe

Krantz Aloe

Aloe arborescens

A photo of Tidmarshii Aloe

Tidmarshii Aloe

Aloe ciliaris var. tidmarshii

A photo of Tilt-Head Aloe

Tilt-Head Aloe

Aloe speciosa